Mierzymy wysoko!
A Ty?

Poznaj nas

Fundacja GROT to organizacja proobronna, której nadrzędnym celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju, działająca w oparciu o porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Szereg działań realizuje we współpracy i na rzecz społeczności lokalnej. Siłę Fundacji stanowią instruktorzy oraz kadra- ambitna, ale twardo stąpająca po ziemi i realizująca stawiane cele. Terytorialnie znajdujemy się na Śląsku z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Jesteśmy fundacją ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza iż możesz przekazać nam swoje 1,5% podatku.

O fundacji

Szkolenia: Akademia GROT

Cykl szkoleń, których celem jest wzmocnienie potencjału osobowego członków organizacji. Dzięki kompleksowemu podejściu, uczestnicy zdobywają wszechstronne umiejętności i coraz to bardziej specjalistyczną wiedzę. Fundacja dysponuje profesjonalnym, nowoczesnym sprzętem szkoleniowym – takim jak trenażery do nauki pracy dłoni na broni, czy fantomy do nauki prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej wyposażone w system QCPR, dzięki któremu po połączeniu z tabletem dostępna jest pełna analiza pracy kursanta oraz wskazówki do prowadzenia działań.

W ramach Akademii GROT Fundacja GROT realizuje szkolenia bazujące na doświadczeniu kadry Fundacji, wprowadzające w świat bezpieczeństwa i obronności. Innym obszarem są szkolenia z instruktorami zewnętrznymi – profesjonalne szkolenia realizowane jako uzupełnienie i poszerzenie wcześniej zdobytej wiedzy, bazujące na zaawansowanych czynnościach. Kolejną grupę szkoleń stanowią szkolenia specjalistyczne ze służbami mundurowymi. Fundacja GROT organizuje także szkolenia specjalistyczne, zakończone egzaminem państwowym- w tym Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu Ratownika.

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych

Budynek o powierzchni ponad 300 m2 docelowo będzie wyposażony w sale dydaktyczne ze współczesnym sprzętem nastawionym na zajęcia praktyczne. Będzie tu również biuro Fundacji oraz baza noclegowa podczas szkoleń wielodniowych.

Celem projektu jest stworzenie jedynego w Polsce południowej ośrodka szkoleniowego otwartego na potrzeby kształcenia w zakresie proobronności i edukacji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa - w tym pierwszej pomocy, udostępniając zaplecze dydaktyczne również służbom mundurowym, klasom mundurowym czy osobom ze środowiska cywilnego.

Piknik Militarny z Rosomakiem

Umożliwiamy mieszkańcom aglomeracji śląskiej zapoznanie się z współczesnym sprzętem wykorzystywanym przez żołnierzy, prezentujemy najnowsze i obecnie wykorzystywane pojazdy wojskowe i militarne. Dajemy możliwość dyskusji z żołnierzami różnych specjalizacji, poznania ich wyposażenia. Przeprowadzamy konkursy dla dzieci z cennymi nagrodami.

Organizujemy otwarte prelekcje, podczas których gościliśmy między innymi korespondenta wojennego z Iraku, czy prezentowaliśmy wykorzystanie Rosomaków na misjach zagranicznych. Podczas wydarzenia prowadziliśmy też zbiórki środków na wsparcie żołnierzy w potrzebie.

Edycja 2022 Edycja 2021 Edycja 2020

Otwarte prelekcje z zakresu bezpieczeństwa

Upowszechniamy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w najróżniejszych sytuacjach, dlatego też zaprosiliśmy Navala, byłego żołnierza GROM, który już dwukrotnie przybył do Siemianowic Śląskich i podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w temacie zagrożeń - nie tylko tych terrorystycznych.

W obu edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 300 osób - w tym przedstawiciele administracji publicznej- naczelnicy wydziałów zarządzania kryzysowego, prezydenci miast, przedstawiciele służb mundurowych i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmach sektora prywatnego a także mieszkańcy, osoby zainteresowane bezpiecznymi postawami w życiu codziennym. Szczególnie w świetle obecnych zagrożeń.

Edycja 2022 Edycja 2019

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Z dumą nosimy polski mundur z biało-czerwoną flagą na ramieniu. Krzewimy wartości patriotyczne, współorganizując siemianowickie obchody Narodowego Święta Niepodległości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Więcej

COVID-19

Jako Fundacja działająca w obszarze bezpieczeństwa zrealizowaliśmy szereg inicjatyw w walce z COVID-19:

  • w ramach akcji #razemdlaszpitala zorganizowaliśmy internetową zbiórkę na zakup podstawowych środków ochronnych dla pacjentów i personelu dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, podczas której zebraliśmy 25 921 zł!
  • przeprowadzamy akcje dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej (ławek miejskich, poręczy, placów zabaw) na terenie miasta Siemianowice Śląskie,
  • odpowiedzieliśmy na apel Ministerstwa Obrony Narodowej włączając się w honorowe oddawanie krwi,
  • szyliśmy maseczki dla śląskich służb mundurowych,
  • przeprowadziliśmy ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Rosomaki w Wojsku Polskim”, realizowany w ramach akcji #zostańwdomu.
Więcej