Sprawozdanie 2021

Opublikowano: 2022-10-18

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne jest sprawozdzanie z działalności Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT za rok 2021. W celu przeglądania należy wejść na stronę https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

W kategorii dnia 2022-10-18